H. E Dioskoros Benjamin Atas


Stiftets första ärkebiskop H E Dioskoros Benjamin Atas vigdes till ärkebiskop den 11 februari 1996 och residerar sedan dess i S:t Afrem syrisk-ortodoxa domkyrka som är stiftets domkyrka och ligger i stadsdelen Geneta i Södertälje.

Benjamin Atas föddes 1966 i byn Beth Kustan i sydöstra Turkiet, bland den syrianska kristendomen kallas området för Turabdin, ’Gudstjänarnas berg’.
Han föddes och fostrades i den kristna tron och läran av gudfruktiga föräldrar. De första åren studerade han syrianska (arameiska) i den lokala byskolan där han även introducerades i altartjänstgöring och kyrkliga sakrament. Redan i byn talade han om sin kallelse till munklivet, men på grund av låg ålder och samtidig emigration till Europa ledde detta inte till att han studerade på kloster.
1981 emigrerade familjen till i Sverige och han kom att studera gymnasieskola i Stockholm och kom på detta sätt i kontakt med den svenska kulturen och samhället. Studierna i syrianska (arameiska), kyrkotro, tradition och sakrament lämnade han aldrig, utan kom att vara en del av vardagen däribland under ledning av Very. Reverend Melki Yilmaz.

Trots att han nu lämnat det syrianska folkets kärnområden i sydöstra Turkiet, och den nya situationen i det nya hemlandet Sverige, förstärktes munklivets kall i diasporan och 1986 vigdes han till subdiakon av Patriark Zakka I Iwas i Sverige kom senare samma år att godtas som novis i Sankt Efraim klostret i Holland som är det första syrianska klostret i Europa. Detta under ledning av ärkebiskop Julius Isa Cicek.

Tiden på klostret präglades av studier i syrianska (arameiska), kyrkohistoria och kyrkotradition. 1987 vigdes han till evangelie-diakon. 1988 avlades eviga munklöften under ledning av ärkebiskop Julius Isa Cicek i Sankt Efraim klostret i Holland. 1989 prästvigdes han av samma ärkebiskop med H.H Patriark Ignatius Zakka I Iwas välsignelse. I Holland kom han att stå till förfogande när det gällde stiftets andliga behov, då han predikade och tjänstgjorde i de syrisk-ortodoxa kyrkorna i Europa men även undervisade det syrianska (arameiska) språket till klostrets studenter.

Under den första perioden då det syrianska alfabetet digitaliserades vad han en av de som först var delaktig i att skriva och trycka böcker med den nya tekniken. Under samma period studerade han det tyska språket. 1991 studerade han det arabiska språket i Damaskus, Syrien. Vidare kom han att tjänstgöra som sekreterare i USA under ledning av Athanasius Yeshue Samuel, den Syrisk Ortodoxa ärkebiskopen av USA och Kanada och som sedan tidigare är känd för att ha ansvarat för dödahavsrullarna som under en kortare period var i syrisk-ortodoxa ägor, detta med Patriarkens välsignelse. I USA fullbordade han också sina studier i engelska i Bergen Community college och han fördjupade sig i sina religiösa studier, under tre års tid i Felician University. Under sin vistelse i USA tjänade han också de syrianska församlingarna i Washington, New York, Chicago, Florida och NewJersey

På begäran Hans Helighet Ignatius Zakka I Iwas begav han sig till det Syrisk Ortodoxa patriarkatet i Syrien 1995, där han ikläddes det heliga korset och därmed fick välsignelse att bege sig ännu en gång till Sverige i syfte att tjänstgöra som patriarkens ställföreträdare i det nybildade stiftet efter begäran av församlingarna i Sverige.
Den 11 februari 1996 vigdes prästmunk Benjamin till ärkebiskop i den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Damaskus av Patriarken Ignatius Zakka I Iwas och med 13 närvarande ärkebiskopar från hela världen för det Patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige och har sedan dess varit en grundstomme i det nybildade stiftet. Han kom att tilldelas ärenamnet ”Dioscoros”.

Engagemang och uttalanden

Under de många år som ärkebiskop i Sverige har han engagerat sig i att etablera kyrkor, viga församlingspräster och främja ungdomsfrågorna i alla församlingar anslutna till hans stift. Främst har ärkebiskopen främjat frågor som syftar till att lyfta jämställdhet och demokratifrågor bland församlingarna. Därav har man under många år engagerat sig i kyrkostadgan och förändring av administrationen. Detta resulterade i att man i juni 2012 efter stor möda fick ett godkännande från civildepartementet att ta ut kyrkoskatt via skattsedeln. Ärkebiskopen är bland annat känd för att främja tolerans och respekt för varje individ, oavsett religionstillhörighet, språk eller hudfärg.

Ärkebiskopen har också under många år aktivt engagerat sig i ungdomsfrågor, där SOKU, Syrisk ortodoxa kyrkans ungdomsförbund i Sverige legat honom nära hjärtat och fungerat som en beskyddare för ungdomsförbundet. Detta har resulterat i ett närmande till den nya generationen svenska-syrianer som bär det stora ansvaret att värna om ett mångtusenårigt syrianskt kyrkoarv men även arameisk nationshistoria. Han har under flera år, sedan starten av den internationella syrianska arameiska tv-kanalen Suryoyo Sat varit ett av de främsta språkrören för tv-kanalen som sprider nyheter och evenemang om den syrianska folkgruppen i över 80 länder.

Ärkebiskopen har varit delaktig i den ekumeniska rörelsen under en längre period. Ärkebiskopen valdes till ordförande för Sveriges Kristna råd (SKR) 2014–2015, en position han även haft fler än en gång. Ärkebiskopen har också varit engagerad och ordförande för Sankt Ignatios andliga akademi som ska fostra studenter i akademiska studier och forskning.

Under senare år har ärkebiskopen engagerat sig i både den syrianska folkmordsfrågan men även kriget som påverkat den kristna befolkningen i Mellanöstern. Ärkebiskopen uppmanade den svenska regeringen i ett debattinlägg att ensamt eller tillsammans med andra stater och EU att undsätta och evakuera de mest utsatta kristna minoriteterna från IS kontrollerade områden i Irak och Syrien. Ärkebiskopen har vid ett flertal tillfällen i sitt stift främjat insamlingar till naturkatastrofer däribland tsunami-katastrofen och humanitärt bistånd till drabbade och utsatta i Irak och Syrienkriget.

I samband med att det passerade 100 år sedan folkmordet på bland annat syrianer i det Ottomanska riket uppmanade ärkebiskopen däribland den turkiska staten att bilda en sanningskommission om folkmordet, kallat Seyfo, på svenska översatt Svärdets år. Detta i liknelse med Försonings- och sanningskommissionen som bildades i Sydafrika och som avsåg de övergrepp apartheidregimen begick på oskyldiga där fredsprismottagren Desmond Tutu spelade en avgörande roll. Ärkebiskopen skrev "Vi syrianer behöver gå vidare och förlåta. Men för att fullt ut kunna förlåta måste vi också läka våra sår. Vi behöver bearbeta det trauma som folkmordet satt så djupt i oss och som blivit en del av vårt DNA"

Ärkebiskopen uppmanade i ett brev 2015 samtliga Europaparlamentariker att aktivt rösta för ett erkännande av det han beskriver som ett pågående folkmord på kristna. En EU-parlamentarisk grupp hade i en resolution arbetet fram ett EU-erkännande att Islamiska staten begår ett folkmord på kristna minoriteter. Ärkebiskopen menade på att "Historiskt har folkmord enbart kallats vid sitt rätta namn långt efter att de har inträffat. Det behöver inte bli så den här gången." Därtill menade ärkebiskopen på att "risken är uppenbar att den kristna kulturen i Syrien och Irak kan vara på väg att utplånas om ingen sätter stopp för utvecklingen."

Ärkebiskopen besökte tillsammans med en delegation Ryssland och den mötte den rysk-ortodoxe ärkebiskop Hilarion Alfejev chef för Ryska Ortodoxa Kyrkans Avdelning för externa kyrkliga förbindelser. Mötet fokuserade på de kidnappade ärkebiskoparna av Aleppo, Hans Nåd Ärkebiskop Gregorius Yuhanna Ibrahim, syrisk-ortodox ärkebiskop och Hans Nåd Ärkebiskop Boulus Yazigi, grekisk ortodox biskop som kidnappades 2013 i krigshärjade Syrien.

Ärkebiskop Benjamin Atas dekorerades 2014 med St Sava medaljen av Patriarken för den Serbisk-ortodoxa kyrkan Hans Helighet Patriark Irinej under dennes apostoliska besök i Sverige. 2018 erhöll Ärkebiskopen en heders PhD i teologi och ledarskap från fakulteten för religiösa studier från Aalborg Academy of Science, Danmark.

Nedan följer kort viktiga datum i biskopens andliga framsteg och vigningar:

1984: Vigdes till koruya av Hans Nåd Timotheus Abodi.
1986: Vigdes till subdiakon av Patriark Zakka I Iwas
1987: Vigdes till evangelie-diakon av Hans Nåd Julius
1988: Vigdes till munk av Hans Nåd Julius Isa Cicek.
1989: Prästvigdes av Hans Nåd Julius Isa Cicek.
1995: Ikläddes det heliga korset av Patria Ignatius Zakka
1996: Vigdes till ärkebiskop för det Patriarkaliska ställföreträdarskapet för den Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige av Patriark Ignatius Zakka I Iwas
HemOm ossShopLokala församlingarKontakta oss
© Patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige - All Rights Reserved
Powered by mtoma.se
crossmenuchevron-down