FOLKMORDET ”SEYFO”

SVÄRDETS ÅR 1914-1915. ”Seyfo” som betyder svärd är det syrianska uttrycket på det folkmord som skedde på bland annat syrianerna och även armenier i det dåvarande ottomanska riket under första världskriget 1914-1915.
Som ett led i att rensa upp nationen och utrota minoriteter och andra religioner, förföljdes och mördades även syrianerna. Man räknar med att minst 300.000 syrianer fick lägga livet till och stor skadegörelse i förutom decimeringen av folket men också tillgångar, mark, hem, etc.
År 2015 anordnade det syrianska folket och den Syrisk Ortodoxa Kyrkan ett 100-årsjubileumsår för att hedra martyrerna i folkmordet och aldrig glömma. Idag sker det tyvärr samma sak om inte värre i Mellanöstern. De kristna förföljs, mördas och tvingas ut ur sina hemländer.
Det sker en utrensning av kristna i Mellanöstern och det sker idag framför hela världens och medias ögon till skillnad från för 100 år sedan.

De kristna i hemländerna lever i förtryck under islam och i muslimska länder. De tvingas att fly, förskingras och hamnar i diaspora. Många kom och kommer också som arbetskraft.  Idag befinner sig en majoritet av syrianerna utanför sina hemländer. Där fanns historia, tron, hem, kyrkor, kloster. Det var trons och civilisationens vagga som idag praktiskt försvinner, utraderas och även glöms bort.
Det syrianska folket är dock överlevare. Idag är man integrerade i sina nya hemländer. Man är egenföretagare, entreprenörer, många som utgjort arbetskraft i svenska fabriker och industri, man är konstruktiva och goda medborgare, politiker, tjänstemän, högutbildade och aktiva inom många olika branscher i näringsliv, jobb, utbildning, mm. Man är dessutom kyrkliga och troende. Och Sverige är också vårt land!
HemOm ossShopLokala församlingarKontakta oss
© Patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige - All Rights Reserved
Powered by mtoma.se
crossmenuchevron-down