Våra samarbetsorganisationer

SAS

Syrianska Alliansen i Sverige (SAS) är en samarbetsorganisation där alla syrianska förbund finns representerad med syftet att arbeta och samverka kring frågor som berör det syrianska folket på ett bredare och långsiktigt plan. 

Det handlar om frågor som är av intresse för syrianer i allmänhet i det svenska samhället men även på internationellt plan och frågor som berör våra organisationer gemensamt. 

Idag består SAS av Syrianska Riksförbundet (SRF), Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF), Syrisk Ortodoxa Kyrkans Patriarkatets ställföreträdarskap (SOKS) och Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU).

SKR

I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter. 

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten. De fyra kyrkofamiljerna är den frikyrkliga, katolska, lutherska samt den ortodoxa där H.E. Dioskoros Benjamin Atas representerar den sistnämnda i styrelsen.
HemOm ossShopLokala församlingarKontakta oss
© Patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige - All Rights Reserved
Powered by mtoma.se
crossmenuchevron-down